PROJEKTI

DOBRODOŠLI

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije

je ansambel stirinajstih godalcev, ki so tudi clani večjega simfonicnega orkestra Slovenske filharmonije.

SLOVENSKOENGLISH