Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

Narodna galerija / National Gallery

19.30

Barbara Jaki, direktorica, Narodna galerija / director, National Gallery of Slovenia

Štukaturna dekoracija Ksaverjeve kapele v šentjakobski cerkvi v Ljubljani / Stucco Decoration in the Chapel of St. Francis Xavier at St. James's Church i Ljubljana

20.00

Anej Černe, Ljubljanski concertino št. 6, Večna pot / 
Ljubljana Concertino No 6, Eternal Way

Marton Illes, Ljubljanski koncert št. 6 za godala / 
Ljubljana Concerto No 6 for Strings

J.S. Bach, Ricercar a 6 iz Glasbenega darovanja (arr. K. Hvala) / Ricercar a 6 from the Musical Offering (arr. by K. Hvala)

J.S. Bach, Brandenburški koncet št. 1 v F duru, BWV 1046 / Brandenburg Concerto No 1 in F Major, BWV 1046

SLOVENSKOENGLISH