Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

Narodna galerija / National Gallery

19.30


Janka Istenič: "Emonec",The 'Emonian Citizen'                                                                        muzejska svetnica, Narodni muzej Slovenije / museum adviser, National Museum of Slovenia 

Bronasti kip iz Emone (rimske predhodnice Ljubljane), t. i. "Emonec", sodi med najdragocenejše predmete rimske dobe v Sloveniji. Kako dobro poznamo leta 1836 izkopani kip, ki je najznamenitejši predmet iz Emone? Kdaj in za koga so ga naredili, koga predstavlja, čemu je bil namenjen? Nedavne raziskave so pokazale, da je bil sestavni del izjemnega nagrobnega spomenika, za katerega domnevamo, da se je zgledoval po Trajanovem stebru v Rimu. 

The gilt bronze male statue from Emona (Roman predecessor of Ljubljana) is among the most invaluable Roman objects found in Slovenia. How well do we know the famous statue, which was excavated in 1836? When and for whom was it made, who does it represent, what was its function? Recent research has shown that it was an integral part of an exceptional tombstone that we believe was inspired by Trajan's column in Rome. 

20.00

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije                                                           Slovenian Philharmonic String chamber orchestra

Solisti / Soloists:
                                                                                                                                        Janez Podlesek, violina / violin, Maruša BrezavščekElisabeth Wirth, kljunasta flavta / recorder 

Antonio Vivaldi: Koncert za godala v C-duru, RV 117 / Concerto for Strings in C major, RV 117


Georg Philipp Telemann: Koncert za dve kljunasti avti v a-molu, TWV 52:a2 Concerto for Two Recorders in A minor, TWV 52:a2 

Arcangelo Corelli: Concerto grosso op. 6 št. 3 v c-molu / Concerto Grosso Op. 6 No. 3 in C minor

Johann Sebastian Bach: Brandenburški koncert št. 4 v G-duru, BWV 1049 /                     Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049 

SLOVENSKOENGLISH