Celje

Celjski dom ob 19:30

PROGRAM:

Vito Žuraj (1979): Overhead (2014) – novo delo po naročilu - commissioned new work

Giuseppe Tartini (1692–1770): Koncert za violončelo v D-duru / Concerto for Cello in D

solist / soloist Igor Škerjanec, violončelo / cello

Peter Iljič Čajkovski (1840–1893):

Serenada za godala v C-duru, op. 48 Serenade for Strings in C-major, op. 48

Skladbo po naročilu Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije je v celoti podprla glasbena fundacija Ernst von Siemens. Composition commissioned by Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra and funded by the Ernst von Siemens Music Foundation. 


 

 

 

SLOVENSKOENGLISH