Koncert z mladimi solisti KGBL

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

8.4.2016 ob 11h

W.A. Mozart: Divertimento v D - duru

G. Finzi: Pet bagatel za klarinet in godala

G.F. Handel: Lascia ch'io pianga

F. Schubert: Pet nemških plesov

SLOVENSKOENGLISH