Slavnostna uvertura / Festival Ouverture

Narodna galerija / National Gallery

Slavnostna uvertura / Festival Ouverture

27.1.2016 ob 20:00 / at 8pm

Drago Ivanuša: Uvertura za godala / Ouverture for Strings

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije

Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra

 

 

SLOVENSKOENGLISH