Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

19.30


Michel Mohor
, kustos, Narodna galerija / curator, National Gallery of Slovenia

Ljubljana v slovenskih impresionističnih slikah

Ljubljana in Slovenian Impressionist Paintings

V obdobju pospešene urbanizacije po potresu leta 1895 je Ljubljana v sorazmerno kratkem času spremenila svojo podobo. Baročno mestno jedro, stisnjeno pod grajski hrib, je dobilo številne reprezentančne moderne zgradbe na levem bregu Ljubljanice in niz modernih mestnih četrti je nadomestil vaško podobo starih predmestij. Slovenski impresionisti so mestni vrvež in kulturno zapuščino uporabili kot kuliso, pred katero so z novim slogom predrugačili in na novo osmislili mestno izkušnjo.

In the period of accelerated urbanization after the earthquake of 1895 Ljubljana changed its image in a relatively short spell of time. e Baroque town centre nestled under the Castle Hill was refurbished by a number of representative modern buildings on the left bank of the Ljubljanica River, while it was expanded by modern suburbs changing their former rural look. Slovenian Impressionists have utilized the new city bustle and cultural heritage of the old town as a scenery against which they changed the experience of the city by means of a new style, giving it a new, modern meaning.

20.00

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije

The Slovenaian Philharmonic String Chamber Orchestra

Nika Gorič, sopran / soprano

Tine Bec (mentor /red. prof. / Prof. Jani Golob), Ljubljanski concertino št. 5, Kongresni trg /

Ljubljana Concertino No. 5, Square Kongresni trg

Vito Žuraj, Ljubljanski koncert št. 5, Knjiga teles za sopran in godala /

Ljubljana Concerto No. 5, e Book of Bodies for Soprano and Strings

Composition commission by Slovenian Philharmonic String Chamber Orchestra, funded by the Ernst von Siemens Music Foundation

A. Vivaldi, Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169 / Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169

A. Vivaldi: In furore iustissimae irae, RV 626 / In furore iustissimae irae, RV 626                

A. Vivaldi, Koncert za godala v g-molu RV 157 / Concerto for Strings in G minor RV 157

SLOVENSKOENGLISH