Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

19.30

Damjan Prelovšek, znanstveni svetnik / research adviser

Uršulinska cerkev v Ljubljani

The Ursuline Church in Ljubljana

Uršulinska cerkev v Ljubljani je eden najkakovostnejših spomenikov časa, ko je bila Ljubljana še tesno povezana s severnoitalijansko umetnostjo. Kdo je bil njen avtor, še vedno ni povsem jasno. Glede na nekatere nekonvencionalne rešitve in sintakso arhitekturnih sestavin gre najverjetneje za mojstrsko delo nekega ljubitelja arhitekture kot za klasično šolanega arhitekta. Primerjava kaže na določene sorodnosti z delom Giovannija Frigimelice. Po mojem prepričanju je njegov delež verjetnejši od Carla Martinuzzija, katerega znana dela ne izpričujejo tako nenavadnih kombinacij baročnih sestavin. Končno izvedbo je visoko cenil tudi Plečnik, ki jo je imel za vzor pri gradnji svoje cerkve v Šiški.

e Ursuline church in Ljubljana is one of the most outstanding monuments of the time when Ljubljana was still closely tied to the North-Italian art. Who was its architect is still not quite clear. With regard to certain unconventional solutions and the syntax of the architectural components it seems rather a masterful design of an amateur than a work of a traditionally educated architect. Comparisons expose certain similarities with Giovanni Frigimelica. I am convinced that it was more likely in uenced by him than by Carlo Martinuzzi's, whose work does not manifest so unconventional combination of baroque forms. e church was held in high esteem by Jože Plečnik, who used it as a model for his church of St Francis in Šiška.

20.00

Solista / Soloists:
Reinhold Friedrich, trobenta / trumpet Franci Kosem, trobenta / trumpet

Antonio Vivaldi: Koncert za dve trobenti v C-duru RV 537 / Concerto for Two Trumpets in C major RV 537
Georg Philipp Telemann: Koncert za trobento v D-duru, TWV 51:D7 / Concerto for Trumpet in D major, TWV 51:D7

Samuel Barber: Adagio za godala / Adagio for Strings
Samuel Barber: Capricorn Concerto op. 21 za avto, oboo, trobento in godala / Capricorn Concerto Op. 21 for Flute, Oboe, Trumpet and Strings
Johann Sebastian Bach: Brandenburški koncert št. 2 v F-duru, BWV 1047 / Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047

SLOVENSKOENGLISH