Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

Sozvočje svetov XVI / Harmony of the Spheres XVI Ljubljanski koncerti / Ljubljana Concertos

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in Narodna galerija / Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra and the National Gallery of Slovenia

27. september 2016 / 27 September 2016
Narodna galerija, Vhodna avla / National Gallery of Slovenia, Entrance Hall

19.30
Ana Ku
čan, Biotehniška fakulteta / Biotechnical Faculty

Tivoli / Tivoli Park

Tivoli je park, ki je postopoma nastajal nekaj stoletij. Njegov nastanek je povezan z oblikovanjem in urejanjem zasebnih plemiških vrtov. Najbolj ga je oblikoval koncept ljudskega parka s konca 19. stoletja, prepoznavno podobo pa so mu vtisnili tudi Lattermanov drevored in Plečnikove intervencije. Vrvež nekdanjih hotelskih teras je potihnil, sledi preteklih obdobij so mnoge že obledele, a je kljub temu v njih še mogoče prepoznati nekdanji blišč meščanskega parka.

Tivoli Park was shaped through centuries. Its origin is related to the creation of private aristocratic gardens. e most substantial in uence was the idea of the 19th century public park, with Lattermann's Alley and Plečnik's interventions adding up to its present look. e bustle of former hotel terraces has petered out, the traces of past have faded but nevertheless we can still recognise the former splendour of the bourgeois public park grounds.

20.00

Tilen Slakan (red. prof. / Prof. Marko Mihevc, mentor / adviser) Ljubljanski concertino št.1, Ljubljanski motivi / Ljubljana Concertino No. 1, Motifs of Ljubljana

Nina Šenk (*1982): Ljubljanski koncert št.1, Koncert za rog, trobento, harmoniko in godala / Ljubljana Concerto No. 1, Concerto for horn, trumpet, accordion and strings

solisti / soloists Christoph Walder (rog / horn), Anders Nyqvist (trobenta / trumpet), Krassimir Sterev (harmonika / accordion)

Emil Adamič (1877-1936): Ljubljanski akvareli (Jutro na Rožniku, Tivolski ribnik, V cerkvi sv. Florijana, Na gradu, Pri sv. Krištofu, V Zvezdi) / Ljubljana Watercolours (Morning on Rožnik, e Pond of Tivoli, In St. Florian's Church, At the Castle, At St. Christopher's, In Star Park) 

SLOVENSKOENGLISH