Sozvočje svetov / Harmony of the Spheres

Narodna galerija / National Gallery Ljubljana

13.10.2015

Program:

19.30 Alenka Simončič, muzejska svetovalka, Narodna galerija / curator, National Gallery of Slovenia

Hinko Smrekar in zabavna umetnost

Hinko Smrekar and the Art for Entertainment

“Ne smejem se pri svojem delu, smejejo se le gledalci,” je zapisal Hinko Smrekar. Že kot otrok je bil izjemno dojemljiv za vtise in prvi “honorar” je zaslužil s karikaturo svojega učitelja, in sicer v obliki štiriurnega šolskega zapora ter globo v višini 20 goldinarjev, kar je bilo za revno družino velik izdatek. Od takrat je bil pretok njegovih misli in podob neustavljiv. Ustvaril je celo vrsto političnih, družbenih in nravstvenih karikatur, ki nas še danes osupljajo s svojo iskrenostjo, neposrednostjo in aktualnostjo.

”Although I do not laugh at work, it makes laugh my audience,“ wrote Hinko Smrekar. Already as a child he was very open to sparkling impressions. He earned his first ”honorarium“ in the form of a four-hour detention at school and a 20- guilder fine for a caricature of his teacher. That was a devastating expense for the poor family. He has produced a great number of political, social and personality caricatures which take us by their sincerity, directness and actuality even today.

20.00 solist / soloist Petar Brčarević, kontrabas / double bass

5’ za Divertimento (AG Ljubljana) / 5 mins for a Divertimento (Music Academy of Ljubljana)

Peter Tovornik (mentor red. prof. / menthor Prof Jani Golob)

Tomaž Bajželj (1979): Kontra bas za kontrabas in godala (2015) – novo delo po naročilu

Contra Bass for double Bass and Strings (2015) – commissioned new work

Astor Piazzola: Kitcho za kontrabas in godala / Kitcho for Double Bass and Strings

Primož Ramovš (1921–1999): Divertimento za godala (1944) / Divertimento for strings (1944)

 

Skladbo Tomaža Bajžlja po naročilu Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije je v celoti podprla glasbena fundacija Ernst von Siemens. / Composition by Tomaž Bajželj commissioned by Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra was funded by the Ernst von Siemens Music Foundation.

SLOVENSKOENGLISH