Sozvočje svetov: Serenade

 

10. 3. 2015 / 10 March 2015
Narodna galerija / National Gallery of Slovenia

19.30
Mateja Bre
ščak, Narodna galerija / National Gallery of Slovenia

Fran Šuklje, zagovornik nove umetnosti

Fran Šuklje, the Advocate of the New Art

Leta 1886 je kipar Alojz Gangl, ki se je med študijem preživljal z naročili iz domovine, izdelal portret poslanca v kranjskem deželnem zboru, politika in zgodovinarja dr. Frana Šukljeta (1849–1935). Delo je razstavil v dunajskem Künstlerhausu in z njim pritegnil pozornost kritike. Kot deželni glavar je bil Fran Šuklje podpornik in mecen umetnikov. Portretirali so ga številni umetniki, med njimi Ivan Vavpotič, Maksim Gaspari, Hinko Smrekar in Božidar Jakac.

In 1886 the sculptor Alojz Gangl, who had to finance his studies in Vienna by commissions from Ljubljana, modelled a portrait of the deputy of the Carniolan Regional Assembly, politician and historian Fran Šuklje (18491935). He exhibited the new bust at the Viennese Artists' League and drew attention of Viennese critics. Fran Šuklje, later the regional governor of Carniola, was an advocate and patron to the young Slovenian artists. His portraits have been signed by numerous artists such as Ivan Vavpotič, Maksim Gaspari, Hinko Smrekar and Božidar Jakac, to list a few.

20.00
solist / soloist Črtomir Šiškovič, violina / violin

Hugo Wolf (1860–1903): 

Italijanska serenada / Italian Serenade

Franz Joseph Haydn (1732–1809):

Koncert za violino v A-duru, Hob. VIIa:3 Concerto for Violin in A-major, Hob. VIIa:3

Josef Suk (1874–1935):

Serenada za godala v Es-duru, op. 6

Serenade for Strings in Es-major, Op. 6 


SLOVENSKOENGLISH