Trst

Trst, Slovenski kulturni dom, ob 11:00

 

PROGRAM:

V. Žuraj: Overhead (2014)*

F. J. Haydn: Koncert za violino v A-duru št. 3 (Hoboken VII a : 3) 

solist: Črtomir Šiškovič, violina

A. Dvorak: Serenada za godala v E-duru, op. 22

 

* Skladbo po naročilu Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije je v celoti financirala glasbena fundacija Ernst von Siemens. /  Composition commissioned by Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra and funded by the Ernst von Siemens Music Foundation.

SLOVENSKOENGLISH