Zagreb

Muzej za umjetnost i obrt ob 20:00

PROGRAM:

L.M. Škerjanc: V onom černom lese

A. kumar: Istrska suita

D. Detoni: Zaboravljene muzike

B. Ipavec: Serenada za godala

U. Krek: Sonatina za godala

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije & Zagrebški solisti

SLOVENSKOENGLISH