PARTNERJI

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije je ansambel štirinajstih godalcev, članov simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije. Ansambel, ki igra brez dirigenta, smo ustanovili leta 1993 s podporo Ministrstva za kulturo RS. V dvajsetih letih delovanja je orkester odigral okoli štiristo koncertov doma in v tujini ter sodeloval z vrhunskimi domačimi in tujimi umetniki (Dubravka Tomšič Srebotnjak, Irena Grafenauer, Misha Majski, Alexander Rudin, Enrico Dindo, Sarah Chang, Emmanuel Pahud, Stefan Dohr, Richard Tognetti, Boris Berezovski, Richard Galliano, Vlatko Stefanovski, Theodosii Spassov in drugi). Že trinasjto sezono prireja ciklus koncertov "Sozvočje svetov" v sodelovanju z Narodno galerijo, ki ga s finančno podporo omogočata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana. Prireditev povezuje predavanja o likovni umetnosti s koncerti komorne glasbe in privablja obiskovalce različnih starostnih skupin in izobrazbene strukture, nam pa omogoča neodvisno oblikovanje programske politike, kar je za razvoj ansambla izjemnega pomena. Komorna igra, ki kot najvišja oblika muziciranja cilja na najožji, a obenem najzahtevnejši krog poslušalcev, v običajnih tržnih razmerah ne zmore doseči ciljne publike. Zato se na tem mestu zahvaljujemo vsem našim partnerjem in pokroviteljem, ki skupaj z nami soustvarjajo umetniške vsebine ali pogoje za njihovo uresničevanje. Hkrati vabimo vse tiste, ki pri iskanju priložnosti za udejanjanje lastne družbene odgovornosti najdejo v našem poslanstvu in viziji možnosti za uresničevanje lastnih ciljev in smotrov, k sodelovanju pri izvajanju naše dejavnosti. Za svoje dosedanje delo je ansambel prejel nagrado Prešernovega sklada leta 1999, Župančičevo nagrado leta 2004, Betettovo nagrado leta 2006 in Plaketo glavnega mesta Ljubljana leta 2012.

SLOVENSKOENGLISH
https://www.facebook.com/ https://twitter.com/